Jdi na obsah Jdi na menu
Update cookies preferences

Výstava koček

l10_gif.png

Výstavy koček


Uvažujete-li o vystavování své kočky na některé národní (NVK) či mezinárodní výstavě koček (MVK), je nutné být členem nějaké ze základních organizací (ZO) SCHK – Svazu chovatelů koček FIFé (seznam ZO SCHK) nebo organizací non-FIFé.

U ZO se platí roční členský příspěvek – jeho výše se řídí dle jednotlivých ZO. Po zaplacení členského příspěvku a po přijetí do ZO dostanete členský průkaz.

ZO vám také poskytne přihlášky na výstavy, propozice výstav (informace o výstavě, termín konání, místo, pořádající ZO, pravidla pro přijetí, adresa, kam přihlášku a klecné poslat) a další informace důležité pro výstavy a chov. 

Jak se přihlásit na výstavu koček

Pokud jste již členem některé ze ZO, je třeba se na výstavu přihlásit. K tomu vám poslouží propozice výstav a přihláška. Přihláška je volně ke stažení na internetu ČSCH nebo ji získáte u své ZO. 

Jak vyplnit přihlášku

V přihlášce je třeba vyplnit informace o výstavě, na kterou se hlásíte, a datum konání. Většinou se výstavy konají ve dvou dnech (MVK – sobota a neděle), nebo jsou jednodenní (NVK – většinou sobota). Pokud se chcete zúčastnit jen jedné výstavy z dvoudenní akce (MVK), je třeba vyplnit do přihlášky jen jedno datum.

Dále přihláška obsahuje informace o kočce, se kterou přihlašujete na výstavu, a informace o rodičích kočky. Do kolonky chovatel vypište jméno a zemi, odkud máte svou kočku. EMS kód je označení plemene a barvy. Je také třeba vyplnit vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní spojení, vaši ZO a číslo členského průkazu.

Musíte také uvést, do jaké třídy kočičku přihlašujete. Poslední, co musíte vyplnit, je datum a váš podpis. Přihlášku zašlete s dokladem o zaplacení klecného co nejdříve, ještě před uzávěrkou pro přihlášení (najdete v propozicích). 

Obdržení potvrzení přijetí na výstavu

Pokud jste byli přijati na výstavu, vyrozumí vás příslušná ZO, která výstavu pořádá, a zašle vám i informace potřebné pro účast na výstavě. 

Co si připravit s sebou na výstavu

 • očkovací průkaz – veterinární podmínky najdete v propozicích výstavy, bílé kočky musí mít i atest, že nejsou hluché,
 • PP – průkaz původu kočky, stačí kopie

 • potvrzení o přijetí na výstavu,

 • misky, krmení a vodu (doporučuji suché krmivo),

 • kočičí WC (raději malých rozměrů) + stelivo,

 • záclonky do klece (klec bývá o rozměrech 60x60 cm), podložku na spodek klece, pár spínacích špendlíků

 • případně dle plemena pudr, hřeben atd.,

 • desinfekce na vyčištění klece, papírové utěrky nebo kapesníčky (desinfekci si obstarejte od veterinárního lékaře, kam chodíte se svou kočkou).

 • něco na uklidnění pro kočičku (Bachovy kapky)

 • hračku pro kočičího miláčka

 • pro sebe jídlo a pití na celý den, skládací židli, fotoaparát a něco na uklidnění pro případ, že Váš miláček nevyhraje 

Po příchodu na výstavu

Nejprve se podrobíte veterinární přejímce, kde dostanete o této prohlídce potvrzení. Pak si vyzvedněte u vchodu do výstavního sálu obálku, nahlaste své jméno a odevzdejte doklad, který jste obdrželi u veterinární přejímky. V obálce budete mít katalog vystavovaných koček, číslo vaší klece a případné sponzorské dárky (většinou jsou to vzorky krmiva).

U vchodu nebo u posuzovatelských stolků je většinou vyvěšený plánek klecí s jejich čísly. Podle tohoto plánku se budete lépe orientovat ve výstavním prostoru. U stolků pro posuzovatele bývá i seznam posuzovaných koček. Podle toho poznáte, k jakému posuzovateli budete pozváni. Seznam je tvořen dle kódů EMS.

Klec pořádně vydesinfikujte a vyzdobte záclonkami a dejte kočku do klece. Kočka musí být v kleci po celou dobu výstavy. Není dovoleno po posouzení odcházet s kočkou z výstavního prostoru pryč. 

Posuzování

Jakmile budete vyzváni k předvedení kočky, vyndejte kočku z klece (případně ji ještě poupravte) a jděte přímo k posuzovateli, ke kterému jste byli voláni. Kočku předejte na stůl. Posuzovatel ji prohlédne a ohodnotí do posudku. Posudek se skládá z textového ohodnocení kočky, známky a případně certifikátu a jiných titulů, jako je BIV či nominace do BIS. Například v otevřené třídě se uděluje certifikát CAC, který může kočička dostat jen k známce V1 (EX1), ale také CAC obdržet nemusí. Záleží na daném posuzovateli, kolik kočičce udělí bodů. Proti posudku se nelze odvolat.

Pokud jste byli nominováni se svou kočičkou do BIS, tak pro vás soutěž nekončí, ale budete soupeřit o nejlepší kočičku výstavy. Proto pozorně sledujte průběh výstavy.

Po skončení vyhlášení všech vítězů můžete odejít z výstavy domů. Nezapomeňte si vyzvednout posudek, diplom a kokardu. 

Výstavní třídy na výstavách SCHK

Třída - certifikát

 1. Supreme šampion (SC)

 2. Supreme premior (SP)

 3. Mezinárodní grandšampion (CACS)

 4. Mezinárodní grandpremior (CAPS)

 5. Mezinárodní šampion (CAGCIB)

 6. Mezinárodní premior (CAGPIB)

 7. Šampion (CACIB)

 8. Premior (CAPIB)

 9. Otevřená (CAC)

 10. Kastrátů (CAP)

 11. Mláďata 7-10 měsíců

 12. Koťata 4-7 měsíců

 13. a) Novici
  b) Kontrolní
  c) Ověřovací

 14. Domácí kočka

Ve všech kategoriích jsou třídy 1–12 rozděleny podle plemene, variety a pohlaví.

Kočky, které soutěží ve třídách 1–12, mohou soutěžit o titul BIV a o BIS.

Kočky soutěžící ve třídě 14 mohou soutěžit o BIS pro domácí kočky.


 

Třída 1: Supreme šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Supreme šampion (SC), Evropský šampion (EC) nebo Americký šampion FIFé (FAC). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již nejsou klasifikovány.


 

Třída 2: Supreme premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Supreme premior (SP), Evropský premior (EP) nebo Americký premior FIFé (FAP). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již nejsou klasifikovány.


 

Třída 3: Mezinárodní grandšampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion (GIC). Uděluje se certifikát CACS.


 

Třída 4: Mezinárodní grandpremior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandpremior (GIP). Uděluje se certifikát CAPS.


 

Třída 5: Mezinárodní šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC). Uděluje se certifikát CAGCIB.


 

Třída 6: Mezinárodní premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní premior (IP). Uděluje se certifikát CAGPIB.


 

Třída 7: Šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). Uděluje se certifikát CACIB.


 

Třída 8: Premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR). Uděluje se certifikát CAPIB.


 

Třída 9: Otevřená

Do této třídy náleží kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFé. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců. Uděluje se certifikát CAC.


 

Třída 10: Kastráti

Do této třídy náleží kastrované kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFé. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců. Uděluje se certifikát CAP.


 

Třída 11: Mláďata 7-10 měsíců

Do této třídy náleží mláďata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 7 měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců.


 

Třída 12: Koťata 4-7 měsíců

Do této třídy náleží koťata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 4 měsíců a nedosáhla ještě stáří 7 měsíců.


 

Třída 13a: Novici

Novic je kočka, jejíž rodiče nejsou známi, nebo kočka bez rodokmenu. Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského řádu. Ve třídě noviců může být zvíře vystaveno pouze jednou. V této třídě je kočka posouzena dvěma mezinárodními posuzovateli FIFé.


 

Třída 13b: Kontrolní třída

Kontrolní třída je určena pro vyvíjející se plemena a tam, kde je povoleno meziplemenné křížení již dříve povolené národním členem FIFé. Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 4 měsíce, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského a registračního řádu FIFé.

V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli FIFé, a to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě. Na mimoevropských výstavách mohou být tyto kočky posouzeny také:

 • dvěma mimoevropskými posuzovali, nebo
 • mezinárodním FIFé posuzovatelem a mimoevropským FIFé posuzovatelem.


 

Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii.

Pořadatel výstavy musí poskytnout posuzovatelům písemné vysvětlení, proč je daná kočka prezentována v kontrolní třídě. Kočka nedostane písemné ohodnocení, ale musí dosáhnout známky Výborná (podle standardu cílového uznaného plemene), respektive I pro neuznaná plemena (podle navrhovaného standardu pro neuznané plemeno), aby mohla být provedena přeregistrace do cílového plemene. Podpis obou posuzovatelů je povinný.


 

Třída 13c: Ověřovací třída

Aby se určil správný EMS kód, může být kočka vystavena v Ověřovací třídě, jak kvůli barvě srsti, tak kvůli jakémukoliv jinému znaku, a to na žádost národního člena FIFé nebo vystavovatele.

V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli, a to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě. Na mimoevropských výstavách mohou být tyto kočky posouzeny také:

 • dvěma mimoevropskými posuzovali, nebo
 • mezinárodním FIFé posuzovatelem a mimoevropským FIFé posuzovatelem.


 

Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii.

Kočka nedostane písemné ohodnocení, kvalifikaci nebo klasifikaci, ale pouze potvrzení správného EMS kódu s podpisem obou.


 

Třída 14: Domácí kočky

Domácí kočky se posuzují podle standardu FIFé (viz všeobecná část standardů). 

Certifikáty potřebné k získání titulu

Uveden je vždy příslušný titul a potřebné certifikáty.

 

Získání titulu šampion/premior

Kočka musí obdržet 3x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFé, aby získala titul šampion/premior.


 

Získání titulu mezinárodní šampion/premior

Kočka musí obdržet 3x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 různých mezinárodních výstavách FIFé ve 2 různých zemích. V jedné zemi je povoleno získat maximálně 2 CACIB/CAPIB. Výjimky jsou uvedeny v Přílohách.


 

Získání titulu mezinárodní grandšampion/mezinárodní grandpremior

Kočka musí obdržet:

 • 6x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 6 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 4 certifikáty CAGCIB/CAGPIB je možno získat ve stejné (1) zemi, nebo
 • 8x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 4 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na 8 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 7 certifikátů CAGCIB/CAGPIB je možno získat ve stejné (1) zemi.


 

Získání titulu supreme šampion/supreme premior

 • 9x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 9 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 7 je možno získat ve stejné (1) zemi, nebo

 • 11x certifikát CACS/CAPS od 6 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 10 je možno získat ve stejné (1) zemi.

    

Open doors

1. Nečlenům členů FIFe je dovoleno účastnit se výstav pořádaných v rámci FIFe a rovněž tak je členům FIFe účastnit se non FIFe výstav.

2. Vystavovatelé z non FIFe organizací mohou předvádět své kočky na výstavách FIFe za těchto podmínek:

a) všichni non-FIFé vystavovatelé se musí zavázat k respektování ustanovení a pravidel a standard FIFé;

b) mohou své kočky vystavovat pouze ve třídách 12, 11, 9 nebo 10; pokud by chtěli kočky vystavovat ve vyšších třídách, musí se stát individuálním členem národního člena FIFé;

c) všechny přihlášky non-FIFé vystavovatelů by měly být zaslány a potvrzeny jejich klubem;

d) non-FIFé vystavovatelé platí klecné a jiné poplatky pořádajícímu klubu podle propozic výstavy.

3. FIFé certifikáty mohou být získány pouze na výstavách, pořádaných pod patronací FIFé a pouze tyto certifikáty jsou platné pro získání titulů FIFé. Výstavní řád

Zdroj a více informací naleznete na webu SCHK.

l10_gif.png